Nyheter


Nyheter
2018-06-12      CE Kontorstjänst erbjuder nu tjänster som Virtuell Assistent! 

        Ett flertal av de administrativa uppgifter som förekommer på ett kontor kan idag göras på                               

        distans via dator.  Registrering, löpande bokföring, utskick, uppdateringar på         

        sociala medier och skriva dokument är bara några exempel jag kan hjälpa dig med. Ibland små   

        uppgifter som tar onödig tid från kärnverksamheten. Låt mig avlasta dig! Ingen anställning, du

        betalar bara för den tid du behöver min assistans. Enstaka uppgifter eller längre uppdrag.


2018-06-07      Nya lagar och regler från 1 juli 2018

                                  Ett flertal nya lagar och regler införs som alltid från och  med 1 juli. Ett par av de stora   

                                  förändringar som påverkar  företag är:


                                  -Personalliggare införs i fler branscher.

                                   Från och med 1 juli 2018 omfattas även: livsmedels- och tobaksgrossister, företag inom kropps-

                                   och skönhetsvård och fordonsservice. I personalliggaren ska alla personer som på något sätt är

                                   verksamma i företaget skrivas in. Gäller även familjemedlemmar.


                                  -Den årliga kontrolluppgiftsinsamlingen ersätts med månadsvis inlämning på individnivå.

                                  De uppgifter som tidigare lämnats in en gång per år ersätts med inlämning av uppgifter per

                                  betalningsmottagare månadsvis i arbetsgivardeklarationen.

                                  Förändringen införs i två steg. Från 1 juli 2018 omfattas de som omfattas av reglerna om

                                  personalliggare och som vid regelns införande har mer än 15 anställda.  Från och med 1 januari

                                  2019 träder förändringen om månadsvis uppgiftslämning på individnivå i kraft för alla övriga

                                  företag och uppgiftslämnare. De som omfattas av förändringen från 1 juli ska för 2018, förutom

                                 de månadsvis redovisade uppgifterna, även skicka in kontrolluppgifter 2018 som tidigare.


                                 -Stärkt försäkringsskydd i uppstart av företag

                                 Framöver ska SGI beräknas på samma sätt om man startar AB som enskild firma. Dessutom

                                 förlängs tiden som räknas för uppbyggnadsfas från 24 till 36 månader.


                                 -Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd - utökat bidrag för minskad sjukfrånvaro

                                 Företag med anställd som beräknas vara sjukskriven längre än 60 dagar ska senast efter 30 

                                dagars sjukfrånvaro göra en plan för återgång i arbete. I samband med detta utökas även det stöd,

                                "arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd", arbetsgivaren kan söka för planering och genomförande

                                av återgångsplanen.


2018-05-22      25% rabatt på de 10 första timmarna!

                                  Boka ett kostnadsfritt möte innan 31 maj så får ni 25% rabatt på de 10 första timmarna.

                                  Kontakta mig genom formuläret här på hemsidan, via mail eller telefon så pratar vi mer om hur           

                                  jag kan hjälpa just ert företag.

                                  Administration och kontorshjälp när du behöver det!

                                  (lämnade kontaktuppgifter lagras ej utan används enbart för vidare kontakt)


2018-04-24      Nu hittar du CE Kontorstjänst även på Linkedin.